top of page

Spell för att öka din kreativitet


Ingredienser:

 • Ett orange ljus (symboliserar kreativitet)

 • En citrin eller karneolkristall

 • Ett blad papper och en penna

 • En liten skål med vatten

 • Några droppar eterisk olja (t.ex. citron eller lavendel)

Instruktioner:

 1. Förberedelsen: Skapa en lugn plats där du kan utföra din ritual. Tänd det orange ljuset och placera kristallen bredvid det.

 2. Visualisering: Sitt bekvämt och blunda. Ta några djupa andetag och föreställ dig en ström av kreativ energi som flödar in i dig.

 3. Skriv ner dina mål: Ta papperet och skriv ner dina kreativa mål eller vad du vill uppnå.

 4. Blötlägg i vatten: Doppa papperet lätt i skålen med vatten och säg: "Med denna handling släpper jag min kreativitet fri, må den flöda som vatten och lysa som eld."

 5. Manifestation: Lägg papperet framför ljuset och låt det torka medan du mediterar över dina intentioner.

 6. Avsluta: När du känner dig redo, släck ljuset och tacka universum för dess energi. Bär med dig kristallen som en påminnelse om din nya kreativa energi.

Upprepa denna ritual vid behov för att stärka din kreativitet och inspiration. ✨


18 views0 comments

Komentarze


bottom of page