LÄGG RUNOR OM DIN FRAMTID - CARL-GUSTAF HANSSON

De nordiska runornas funktion som skrivtecken är välkänd för de flesta. Men runorna är mycket mer än så. De är också symboler för de starkaste drivkrafterna i tillvaron - de dolda och bakomliggande faktorer som leder till framgång.
Med runsymbolernas hjälp kan vi öka vår motivation och självkännedom, bli mera målmedvetna och därmed bättre rustade att möta framtida utmaningar.

Om författaren:
Carl-Gustaf Hansson, till yrket bibliotekarie, har under många år intresserat sig för nordisk järnålder och vikingatid. På ett enkelt och lättfattligt sätt - och med flera praktiska exempel - åskådliggör han här hur gammal nordisk visdom kan bli till nytta och glädje också för vår tids människor.

LÄGG RUNOR OM DIN FRAMTID - CARL-GUSTAF HANSSON

kr139.00Price

  Other

  Contact

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon

  Newsletter

  © 2020 Violas Ajna