top of page
ANCIENT WISDOM ESSENTIAL OILS, JUNIPER 10ml

Latinskt namn: Juniperus Communis
Del av växt som används: Bär
Källa: Makedonien
Extraktionsmetod: Ångdestillation


ANCIENT WISDOM ESSENTIAL OILS, JUNIPER 10ml