top of page
ELEMENTS NAG CHAMPA DOFTOLJOR

Veganvänlig och buteljerad i Storbritannien. Anvisningar: Placera några droppar doft i en oljebrännarskål eller på en pourri för att varsamt dofta hemmet. Se alltid till att oljan är utspädd med vatten innan den används med oljebrännare. Varningar: Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Undvik kontakt med ögon, hud och möbler. Förtär inte. Håll borta från öppen låga och direkt solljus.

</